چهارشنبه, 26 دی 1397

به منظور تسريع در ارجاع و ارسال نامه ها در اداره دبير خانه پيگيريهاي لازم در خصوص استفاده از تكنولوژي هاي روز و نرم افزار هاي مربوطه انجام گرديد.درسيستم ياد شده هر مسئول داراي كارتابل منحصر به فرد مي باشد كه كليه نامه ها و مكاتبات  وي در آن  قرار  مي گيرد .بنابر اين هر فرد ليست نامه هاي ارسالي , دريافتي , تاخيري , پيگيري و هشدارهاي منحصر به فرد را بطور مكانيزه دارد و تمامي ارجاعات در سطح دانشگاه توسط سيستم اتوماسيون اداري انجام مي گيرد ونياز به انجام دستي ندارد. نامه هاي وارده پس از اسكن و ثبت توسط سيستم در كارتابل گيرنده نامه قرار مي گيرند و گيرنده نامه پس از اقدام مي توانند نامه رابه تمامي قسمتهايي كه مجاز است ارجاع دهد. با توجه به مديريت يكپارچه اطلاعات و پيگيري نامه ها وتاريخچه مكاتباتي هر نامه به راحتي در دسترس است.

 

حاضرين در سايت

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم