چهارشنبه, 28 آذر 1397

طرح پياده سازي  اتوماسيون جامع اداري مطرح وامور مطالعاتي آن انجام و در اين راستا با هماهنگي مركز فناوري اطلاعات , جلسات متعددي باشركت مهندسي مشاور برگزار گرديد كه نهايتا با پيگيريهاي انجام شده سيستم هاي جامع اداري درحال پياده سازي است و لذا واحد مشهد به عنوان اولين واحد در سطح منطقه (سيستم اتوماسيون اداري)را نصب و راه اندازي مي نمايد.

 

حاضرين در سايت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم