چهارشنبه, 28 آذر 1397

در حوزه اداري , كارگزيني با نصب واجراي سيستم مكانيزه حضور و غياب PW-KARA نظم وكنترل دقيق تري در تردد همكاران انجام گرفته و كاركرد پرسنل سريعتر و دقيق تر به امورمالي انتقال مي يابد . از نرم افزارهاي ديگر تحت اجراء كه در حال كامل شدن وتبديل به يك برنامه جامع مي باشد مكانيزه نمودن كليه مراحل انجام ماموريت همكاران و ارائه گزارش هاي لازم است.

 

حاضرين در سايت

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم