دوشنبه, 02 مرداد 1396

292معرفي مدير كل امور مالي وذيحسابي:

سعيد محمودي

داراي مدرك تحصيلي ليسانس مديريت بازرگاني

تاريخ استخدام:4/2/1373

اين اداره كل مشتمل بر چهار اداره بشرح ذيل مي باشد:

1-اداره رسيدگي به اسناد.

2-اداره دفتر داري وتنظيم حسابها.

3-اداره دريافت و پرداخت.

4-اداره جمع اموال.           

مسئول دفتر مدير كل:349

      محمد رضا محمدي

      عنوان شغلي:متصدي امور دفتري

       تاريخ استخدام:24/10/1373

       مدرك تحصيلي:ديپلم متوسطه

            

حاضرين در سايت

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم