دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396

نام ونام خانوادگي

عنوان شغلي

 

مدرك تحصيلي

 

 
وحيد قائمي نسب

رئيس اداره اموردفترداري و تنظيم حسابها

ليسانس حسابداري

84/11/26

 

محمد درخشانفرد حسابدار

ليسانس  حسابداري

 

 

5/3/89

 

 

فرشته شفيعي

حسابدار

ليسانس مديريت بازرگاني 9/12/76

 

 

حسابدار

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

سيد جواد رضوي زاده

--------------------

ديپلم متوسطه

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 90 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم