دوشنبه, 21 آبان 1397

شرح وظايف و خدمات اداره اموال :

1.   نصب برچسب و پلاك گذاري اموال درهنگام خروج اموال از انبار مركزي .

2.       صورت برداري دوره اي  اموال تحويلي به افراد در كليه بخش هاي مختلف دانشگاه .

3.       ثبت مشخصات اموال در سيستم مكانيزه اموال .

4.       تهيه و تنظيم گزارش استهلاك اموال دانشگاه در پايان سال .

5.       تهيه و تنظيم گزارش بيمه اموال دانشگاه در هر سال .

6-برگزاري مزايده فروش اموال اسقاطي پس از اخذ كسب مجوز لازم با همكاري و هماهنگي اداره تداركات.

حاضرين در سايت

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم