دوشنبه, 02 مرداد 1396

1- شرايط درخواست وام ازدواج و كمك هزينه تحصيلي و كمك اجاره مسكن:files/sharayet-vam-96-03-01.pdf

2 - متن گواهي كسر از حقوق:files/form_kasr_hogog95_9_29.pdf

3-نمونه فرم تعهد نامه محضري:files/form_taahod_95_9_29.pdf

4- نمونه فرم درخواست وام صفحه اول:files/form_darkast_vam_s1_95929.pdf

5- نمونه فرم درخواست وام صفحه دوم:files/form_darkast_vam_s2_95_9_29.pdf

-فرم شرايط لازم جهت متقاضيان وام صندوق رفاهfiles/sharayet_vam95_2_25.pdf

-فرم درخواست وامfiles/form_darkast_vam95_2_25.pdf

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند مهلت درخواست وام دانشجويي بانك ملي تا تاريخ94/11/30تمديد مي گردد.

                                                                                                                                                 صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

حاضرين در سايت

ما 79 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم