یکشنبه, 28 آبان 1396

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كه جهت واريز اقساط صندوق رفاه ميتوانيداز دستگاههاي خود پرداز(ATM) بانك ملي سراسر كشوربا شماره 

شناسايي دانشجويي كه در ظهر كارت دانشجويي شما قيد گرديده است اقدام نماييد.  شماره كارت 6382-9952-9918-6037 بنام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (صندوق رفاه دانشجويان).

حاضرين در سايت

ما 82 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم