چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

نام ونام خانوادگي

عنوان شغلي

 

مدرك تحصيلي

تاريخ استخدام

عكس

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

   

 

 

علي قدمگاهي

راننده

سيكل

5/9/68

 

 

 

 

 

حسين اسعدي

راننده

سيكل

24/9/70

 

بهرام قدكچي

راننده

متوسطه

13/8/71

 

علي زارع كازراني

راننده

ديپلم متوسطه

2/12/72

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم