دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

 

نام ونام خانوادگي

عنوان شغلي

 

مدرك تحصيلي

تاريخ استخدام

عكس

مرادعلي زارع زرمهري

خدمتگزار

ابتدائي

6/6/70

 

 

 

 

 
   

 

 

غلامحسين سرباز

خدمتگزار

ابتدائي

13/7/71

 

حسين علي عادلي

تلفنچي

سيكل

18/7/71

 

شهره سعيدي لشت نشا

آبدارچي

سيكل

1/3/82

 

محمدحسن بيات

آبدارچي

ابتدائي

2/2/77

 

عليرضا دانا

تلفنچي

سيكل22/1/72

 

غلامرضا طالبي

خدمتگزار

ابتدائي

20/9/65

 

     

 

رمضان علي آنت

آبدارچي

ديپلم متوسطه

20/8/86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي مدير امو عمومي:

هادي ناصري فر داراي مدرك تحصيلي ليسانس روابط عمومي                    

       اين مديريت شامل اداره نقليه وخدمات ميباشد كه تحت نظر مديريت امور عمومي انجام وظيفه مي نمايند.

شرح وظايف و خدمات مربوطه بشرح ذيل اعلام مي گردد:

1-سركشي ونظارت بر امر سرويس دهي به معاونان ودانشجويان وقسمتهاي مختلف دانشگاه.

2-نظارت بر تعميرات وخريد لوازم جهت تعمير خودرو ها در بيرون از دانشگاه.

3-بازديدونظارت بر نحوه تعميرات خودروها در تعمير گاه دانشگاه.

4-نظارت بر ماموريت رانندگان وبررسي گزارش ماموريت وتا ييد آن.

5- برنامه ريزي در جهت فروش خودروهاي دانشگاه كه عمر مفيد آنها به اتمام رسيده.( براساس مزايده عمومي)

6- نظارت بر آماده سازي مكانهاي اردوها .همايشها . آزمون ها و........

7- نظارت بر كار نيروهاي خدمات سازمان مركزي و دانشكده ها.

8- سركشي از ساختمانهاي دانشگاه و بررسي موارد درخواستي مربوطه.

9- بررسي و تاييد قبض هاي آب. برق و.گاز وتلفن .

10- پيگيري خريد خطوط تلفن  مورد نيازجهت قسمتها .

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 32 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم